صفحه اصلی > فرهنگ & اخبار > محتوای

چراغ خورشیدی خیابانی جایگزین خواهد شد چراغ چراغ های خیابان چراغ برق

Aug 04, 2015

در حال حاضر تعداد کمی از مردم شک مزایای روشنایی خیابانی نسبت به لامپ هماهنگ ممکن است. با این حال، تاسف که استفاده ترین لامپ چراغ هنوز منبع تغذیه AC، مدارهای یک طرف تکنولوژی نور در حال حاضر بسیار بالغ است و چراغ خیابان خورشیدی وجود دارد بسیاری از عوامل نامشخص است، از سوی دیگر اصلی مورد توجه است به سرمایه گذاری اولیه بسیار بزرگ به چشم پوشی از بسیاری از مزایای استفاده از انرژی خورشیدی است.

شناخته شده خورشیدی-یکی از مهم ترین مزیت آن است که پایان ناپذیر و cleanest تجدید پذیر است! آن مشکل گرم شدن زمین را حل می کند! سرانجام تمام انرژی جایگزین!

متناوب LED چراغ چراغ های خورشیدی?

اما واقعا می خواهم به جای همه انرژی با انرژی خورشیدی است که هنوز کار طولانی مدت و دشوار اگر چه خورشیدی انرژی در همه جا، با این حال آن مجموعه نیاز به بعضی از مناطق در معرض. کویر محل ایده آل است اما انتقال از راه دور و توزیع مصرف مقدار زیادی مس گران، تنها ارزش کنار شهرهای بیابانی را امتحان کنید. در حالی که در مناطق پر جمعیت شهرهای بزرگ بسیار دشوار است برای پیدا کردن چنین خالی مکان باز است. محدود به شرایط اقتصادی در مناطق روستایی و بعید است که در حال حاضر در مقیاس بزرگ هستند. هر چیز جدید بهتر است برای شروع از سرهم بند و استفاده از رویکرد "همان" است، خیابان نور یکی از بهترین پروژه آزمایشی اول خورشیدی است. علاوه بر این، کاهش انرژی حفاظت از محیط زیست و انتشار باید حمایت دولت حتی به عنوان آلمان به عنوان یارانه های دولتی به فروش. خوشبختانه خیابان پروژه پروژه دولت، توسط مناقصه دولت انجام شده است. دولت سیاست گذاران بدیهی است که باید درک چراغ لامپ مطمئن برای جایگزینی لامپ سدیم با فشار بالا در همان زمان چراغ های خیابانی خورشیدی به جای برق شهر برق چراغ قطعى است.