صفحه اصلی > فرهنگ & اخبار > محتوای

فیلیپین 380PCs 120W چراغ روشنایی خیابانی در فوریه 2017

Feb 25, 2017

فیلیپین 380PCs 120W چراغ روشنایی خیابانی در فوریه 2017

فیلیپین 380PCs 120W چراغ روشنایی خیابانی در فوریه 201 7

سفارش تعداد: 380PC

در اینجا برخی از تصاویر تست برای فیلیپین 120W LED Street Lighting :

عکاسی معمولی برای فیلیپین LED Street Lighting.

Philippines LED Street Light

روشنایی برای فیلیپین LED Street Lighting.

Philippines LED Street Lights

در داخل بسته بندی برای فیلیپین LED Street Lighting.

Inside Packing For Philippines LED Street Lights

کانتینر برای فیلیپین LED Street Lighting.

Outside Packing For Philippines LED Street Lights
در داخل بسته بندی برای فیلیپین LED Street Lighting

Container For Philippines LED Street Lights

سرپرست BR SOLAR، در بیش از 80 کشور کاربرد دارد
تلفن: + 86-15252528980 ایمیل: bright@brsolar.net و Mail Pls کپی به: sales@brsolar.net

Long-Term Business Partner Relations، Pls وارد وب: www.cnstreetlight.com برای فیلیپین 120W LED Street Lighting؛ فیلیپین LED Street Lighting.