صفحه اصلی > تجهیزات

ماشین خوب به تولید محصولات با کیفیت بالا و نیاز به تست قبل از استفاده از.

در زیر برخی از تجهیزات برزیلی خورشیدی:
تجهیزات برای تولید قطب

دستگاه برش ورق

دستگاه برش ورق

ماشین آلات خم

ماشین آلات خم

نقاشی ماشین

نقاشی ماشین

قطب به پایان رسید

قطب به پایان رسید

تجهیزات برای کنترل کننده های خورشیدی

تجهیزات برای تراشه های چراغ و چراغ خیابان

طیف سنج LED

طیف سنج LED

چراغ تراشه جوش ماشین

چراغ تراشه جوش ماشین

تجهیزات برای باتری خورشیدی و باتری یو پی اس

طیف سنج LED

بسته بندی های نصب شده

پالت بسته بندی

تجهیزات برای انرژی خورشیدی